بو دیلیم عشقیمی بیگانیه اقرار اله دی

وقتیده یاریما ترک ایله دی انکار اله دی

هر قدر سعی اله دیم الده توتام من بو دیلی

گینه یاره یتیشنده ایشی تکرار اله دی

من بویوک ، دیلده چیچیک یوخدی توانیم بو دیله

رسم اولوپ دور کی چیچیک لر، بویوک آزار اله دی

عشقی معشوقه دماخ ، عاشیقی مشکل ده گویوپ

چوخلارین ، عشقینی ترک اتماغا ناچار اله دی

کاش اولا کس ، یتیره عشقیمی یارین اوینه

گورخورام تخته بوکولسه دیه نجار اله دی

مهدی دیلبر گده جاخدیر دیلیو ...