مقایسه کردن یکی از بزرگترین دور کننده هاست
مقایسه کردن اول ما را از خودمان
بعد ما را از آدمهای اطرافمان
و بعد هم ما را به شدت
از دنیا و واقعیت زندگی دور میکند.

همه چیز خیلی آرام شروع می شود.
زمانی که اصلا حواسمان نیست.
اول با افکاری وارد میشود که
صدایشان را به زور میشنویم
جایی در درون ذهنمان کسی نجوا میکند

این شروع مقایسه خودمان
با آدمهای دیگر است
شروع دیدن داشته های دیگران
و نداشته های خودمان

شروع دور شدن از دوست داشتنِ
خود درونی مان، خود واقعی مان
اینجاست که یاد میگیریم خودمان را
شرطی دوست داشته باشیم
دیگر نمیتوانیم خود واقعی مان را ببینیم
که بدون هیچ تلاشی زیباست
و شبیه هیچ کس دیگری نیست

حالا ما او را
به شرطی دوست خواهیم داشت
اگر شبیه دیگران شود
شبیه دیگران به دست آورد
و شبیه دیگران دیده شود!
و این دروغ ماست به خود واقعی مان!

مگر میشود کاملا شبیه دیگران شد
و دقیقآ شبیه آنها زندگی کرد!

ما در همین نقطه
او را از دست میدهیم
و دیگر قادر نخواهیم بود او را
عمیق دوست داشته باشیم

چون داستان ناراضی بودن از او
شروع شده است
و ما نمیتوانیم ناراضی باشیم
و عشق بورزیم!!

بعد از اینکه ” مقایسه کردن ”
ما را از خودمان دور میکند
به سراغ آدمهای اطرافمان میرود
و چهره ی آنها را تغییر میدهد

دیگر از آدمهای اطرافمان هم راضی نیستیم!
چون شبیه دیگران نیستند!

و کم کم از زندگی هم ناراضی میشویم
چون شبیه زندگی دیگران نیست!
چون زندگی برای دیگران بهتر است
زیباتر است و سخاوتمندتر
اما برای ما …!!!

” مقایسه کردن ” یک روزه
ما را از خودمان دور نمیکند!
سالها طول میکشد
و به همین علت امروز به جای
یک نجوای کوچک
سر و صدای زیادی در ذهن ما
به وجود آمده است.

این سر و صداها
مدام به ما هشدار میدهند
که شبیه تر شو!
بیشتر به دست بیاور
و بیشتر نشان بده!

وقتی دوست داشتنمان
نسبت به خودمان کم شود
عشقمان به آدمها و دنیا کم میشود
عشق که کم شود
درکماکن از محیط و آدمها کم میشود

و وقتی درک کردن کم شود
حسادت بهترین دوستمان خواهد شد
و نشان دادن داشته هایمان
بزرگترین هدف زندگی مان.

پ.ن: ” مقایسه کردن ” آهسته شروع شده است
صبور باشید.
آرام افکارتان را نگاه کنید
فقط ببینید که چگونه ” مقایسه ”
شما را از دوست داشتن خودتان دور کرده است
همین دیدن کافی ست!

چون محال است خودتان را ببینید و دلتان نلرزد!
وقتی ببینید که دور شده اید
دوباره برای نزدیک شدن تلاش میکنید
و خودتان را دوست خواهید داشت
با تمام داشته ها و نداشته ها!