نمونه طرح کرامت پایه دوم ابتدایی مهارت همدلی واحد کار احسان به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانشآموزان پایه دوم ابتدایی

نمونه طرح کرامت پایه دوم ابتدایی ، مهارت همدلی واحد کار احسان به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت همدلی واحدکار احسان

این نمونه طرح کرامت پایه دوم ابتدایی با موضوع مهارت همدلی واحدکار احسان کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که در کلاس قابلیت اجرایی دارد.و در ۲۶ صفحه گرد آوری شده است.از اهمیت طرح کرامت مهارت همدلی واحدکار احسان می توان به شناخت دانش آموزان درباره خود و خدای خویش و زندگی با کیفیت و کردار درست در جامعه است.

نمونه طرح کرامت پایه دوم ابتدایی مهارت همدلی واحدکار احسان از بخش های زیر تشکیل شده است:

  1. آیاتی چند از قرآن پیرامون موضوع مهارت همدلی واحدکار احسان
  2. سخنان ائمه و احادیث معتبر درباره موضوع مهارت همدلی واحدکار احسان
  3. داستان های جذاب درباره موضوع مهارت همدلی واحدکار احسان
  4. صحبت و مباحثه و گفت و شنود درباره موضوع مهارت همدلی واحدکار احسان
  5. اشعار و طنز و لطیفه درباره موضوع مهارت همدلی واحدکار احسان
  6. مشارکت و کار گروهی درباره موضوع مهارت همدلی واحدکار احسان
  7. نگارش دفتر و کاربرگ درباره موضوع مهارت همدلی واحدکار احسان

سورپرایز شما دانش آموز و آموزگار عزیز این است که به همراه این فایل پکیج نمونه دفتر طرح کرامت به همراه تزیین دفتر و نقاشی طرح کرامت پیرامون موضوع مهارت همدلی واحدکار احسان به شما اهدا میگردد.

پکیج سورپرایز شما شامل موارد زیر است :

۱.     نمونه مدل دفترو نمونه دفتر طرح کرامت جهت پرکردن

۲.     تزیین دفتر طرح کرامت در مقطع دبستان

۳.     نقاشی های طرح کرامت در مقطع دبستان

۴.     گزارش تخصصی درباره اهمیت طرح کرامت و اجرا در کلاس

۵.     مقاله طرح کرامت پیرامون شایستگی های کسب شده در رابطه با طرح کرامت

۶.     تجربییات سنجش و ارزشیابی و تجارب تربیتی  با موضوع طرح کرامت

سایت بانک فایل پژوهشی معلمان بهترین انتخاب برای دانلود طرح کرامت


با تشکر / هویت برند - ادریس